Fortsatt misnøye i politiet

Søndag morgen reiser et ukjent antall polititjenestemenn fra Rogaland til verdensbankmøtet i Oslo. Beordringen møter fortsatt stor irritasjon.