Hydro på engelsk, Statoil på norsk

Statoil er tospråklig, Telenor er på vei til å bli det og Hydro har tatt steget fullt ut og har engelsk som administrasjonsspråk i konsernledelsen og styresammenheng. Engelskkunnskapene blant de ansatte er stort sett gode, mener informasjonsfolk i selskapene.