Flere får vie ektepar

Kirken er i ferd med å miste monopolet på vielser med stas og fjas. Nå åpnes det for borgerlige vielser med sus i serken.