Alle norske soldater kan bli beordret ut

Alle norske, militære styrker må fra nå av være forberedt på å gjøre tjeneste i utlandet.