• - De fleste har det godt i skolen. Men dessverre er det mange som opplever ting de ikke burde, sa Øystein Djupedal.

Utvalg vil bøtelegge mobbe-kommuner

Djupedalutvalget vil at Barneombudet skal kunne bøtelegge kommuner som ikke følger opp mobbesaker i skolen. — Vi må ha et ris bak speilet, sier Øystein Djupedal.