• Scanpix

Victor Norman frykter norsk kollaps

Professor og tidligere statsråd Victor Norman mener regjeringens tiltak mot finanskrisen er for små og kommer for sent. Han frykter arbeidsløshet og boligkollaps.