Legger fram kreftundersøkelse fra realfaglaboratorium