«Behandling og omsorg bør skje utenfor sykehus»

Eldrebølgen som kommer med raske skritt, krever nytenkning. Kommunale tilbud bør bygges ut. De eldre bør få slippe å reise til sykehus for røntgenundersøkelse.