– Utgjør ingen miljøfare

Det norske vrakregisteret inneholder opplysninger om 2300 vrak utenfor kysten. I registeret regnes ingen av vrakene utenfor Rogaland som miljøfarlige.