Direktoratet avviser kritikken

— Kvalitet i barnevernet er førsteprioritet og ligger til grunn for dagens organisering, sier kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).