Regelendring uten effekt

En regelendring som skulle sikre opphold for asylsøkere som ikke kan sendes tilbake, har ennå ikke blitt tatt i bruk. Etter halvannet år har ingen asylsøkere fått bli på grunn av regelendringen.