Pensjonsgranskere får spesialinnsyn på Stortinget

Utvalget som gransker stortingspensjonene får tilgang til stortingsrepresentantenes personopplysninger hos ligningsmyndighetene og i arbeids— og velferdsetaten Nav.