Norske hjelpearbeidere holder seg innendørs i Pakistan