• Cornelius Poppe / SCANPIX

– Verste faren over på Otta