Barns språk og motorikk henger sammen

Stipendiat Mari Vaage Wang har skrevet doktoravhandling om sammenhengene mellom dårlig språkutvikling og andre vansker hos førskolebarn.