KS: - Uakseptabelt barnehagekutt

Regjeringen mener økt kontantstøtte vil gi behov for færre barnehageplasser og foreslår å kutte 825 millioner kroner i kommunenes budsjett. KS reagerer kraftig.