• En glipp kan føre til at 600 maskinister blir tatt ut ved en eventuell streik torsdag. Tor Inge Jøssang

Fare for storstreik i fergetrafikken fra torsdag

Innenriksoppgjøret for maskinister og sjøoffiserer kan ende i en storstreik som lammer all ferge— og taubåttrafikk ved viktige olje- og gassterminaler fra torsdag.