Ny sjef for Distriktskommando Sør- ogVestlandet

Brigader Jan Erik Karlsen blir ny sjef forDistriktskommando Sør— og Vestlandet.