Anne Alvik går av som helsedirektør

Helsedirektør Anne Alvik trekker seg fra sinstilling. Alvik ga torsdag beskjed til Sosial— oghelsedepartementet om at hun søker avskjed. Avskjedssøknaden vilbli lagt fram for Kongen i statsråd fredag.