• Mer miljøvennlige gjødselmetoder, her stripespreder i aksjon på Undheim, vinner terreng. Strengere spredearealkrav kan samtidig bli en stor utfordring for mange bønder. Biogassproduksjon og teknologi som fjerner fosfor er trolig en del av løsningen. Pål Christensen

Møkkasaken staten aldri blir ferdig med

I snart fem år har tre departementer, to direktorater og Mattilsynet strevd med å innskjerpe regler for spredning av husdyrmøkk og miljøkrav tilgjødsel. Nærings— og miljøhensyn kolliderer.