Norås til «gamle ulver»

Kommunaldirektør Rolf Norås fikk høflig applaus fordi han var så modig å møte de indignerte demonstrantene mot stengingen av Gamlingen.