Må tråkke egne spor i Hønedalen

Hensynet til hekkende rovfugl veier tyngre enn oppkjørte skiløyper i Hønedalen.