Gjerder bør fjernes fra kysten

Rogalandskommunene må verne bedre om kystsonen. Gjerder som er satt opp ulovlig, bør fjernes.