Oslo prøver ut selvbetjente bibliotek

Oslo vil prøve ut selvbetjente bibliotek ved to filialer. To filialer skal legges ned, går det fram av bibliotekplanen for Oslo.