Vi handler stadig mer på nett

Internetthandelen økte med 17,8 prosent i 5. termin i 2014 sammenlignet med samme periode året før.