Sivilombudsmannen med kraftig kritikk av fengsler

Besøk i fire norske fengsler viser at vi trenger et organ som kan avdekke risiko for tortur og umenneskelig behandling i fengslene, slår Sivilombudsmannen fast.