Torgersen-saken blir ikke gjenopptatt

Borgarting lagmannsrett avslo fredag gjenopptakelsen av straffesaken mot Fredrik Fasting Torgersen.