Vil forandre adopsjonsloven

I ekstreme tilfeller bør identiteten til biologiske foreldre kunne holdes skjult for adoptivbarn, mener fylkesmann Karin Moe Røisland i Oslo og Akershus.