Bedre sikkerhet etter Rocknes-ulykken

Ti år etter Rocknes-ulykken mener både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet at sikkerheten blir stadig bedre.