Fundia Bygg må rydde opp i kvikksølvutslipp

Statens forurensningstilsyn (SFT) krever at stålverket Fundia Bygg i Mo i Rana fremmer planer om et renseanlegg for kvikksølv innen 30. juni neste år.