Gjelda øker og øker

Nordmenns samlede gjeldsbyrde har økt med hele 154 milliarder kroner det siste året, viser tall fra Norges Bank.