Dioksin-skandale så vidt avverget

En alarmerende melding fra Nederland forhindret at store mengder svinefôr ble alvorlig dioksinforurenset ved Felleskjøpets anlegg i Stavanger i høst.