Flere fattige unge

For første gang er andelen med lav inntekt høyere hos unge mellom 18 og 34 år enn blant eldre over 66 år, viser en ny Nav-rapport. Innvandrere fra ikke-vestlige land er overrepresentert.