Ap til sykelønns-angrep på Høyre og Frp

Arbeiderpartiets fremste politikere gikk mandag til angrep på Høyre og Fremskrittspartiet i finansdebatten kveld, blant annet på grunn av disse partienes forslag om å redusere sykelønnen. Men talleksemplene var ikke helt samkjørte.