Vil straffe vanskelige flypassasjerer

I framtida kan flypassasjerer som skaper problemer om bord bli straffet med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Et nytt lovforslag som åpner for dette ble lagt fram i statsråd fredag.