Ishavsrøye deformert av miljøgift

Forskere har avdekket at Svalbardrøye utvikler kraftige deformasjoner og dramatisk økt dødelighet etter akutt påvirkning av miljøgiften PCB. Nå får de ikke midler til å forske videre på virkningene av den lumske miljøgiften.