Vegvesenet må sponse brannberedskap

Regjeringen går inn for at Statens vegvesen må betale små kommuners utgifter til brannberedskap i veitunneler.