Stoltenberg: -Fylkene skal bestå somgeografiske enheter

Statsminister Jens Stoltenberg vil styreoffentlig sektor til å løse flere oppgaver mer effektivt enn i dag.Han har som mål å omorganisere, men vil ikke være konkret omregioner eller fylker som framtidas forvaltningsnivåer.