3.000 postansatte mister jobben vedomlegging

Bortimot 3.000 ansatte i Posten misterjobben når Posten legger om sitt ekspedisjonsnett. Dette vil særligramme små kommuner ute i distriktene.