UDI tar over asylintervju

Utlendingsdirektoratet (UDI)overtar 1. juli alle intervju av asylsøkere. Politiet i Stavanger regner ikke med at de vil få mindre å gjøre for det.