Gullår for oppdretterne

Til tross for fallende laksepriser i høst har oppdrettsnæringen i Norge aldri tjent så mange penger som i år.