Samarbeid om statlige lederlønninger

Statsråd Grete Knudsen håper at regjeringens arbeid med å lage retningslinjer for statlige lederlønninger vil sende tydelige signaler om moderasjon også til det private næringslivet.