Få bruker WAP

Salget av WAP-telefoner går tregt. Nå er det også dokumentert at de som har WAP-telefon ikke bruker den.