«Bow Eagle»-styrmann får vurdert straffeutmålingen på nytt

Gulating lagmannsrett har godtatt å behandle straffeutmålingen på nytt i saken mot førstestyrmann Ronnie L. Zape på «Bow Eagle». Derimot avviser lagmannsretten å behandle skyldspørsmålet.