Prisstigningen halveres etter Sankthans

Neste gang vi får tall for prisstigningen, vil det bli registrert en klar økning på grunn av avgiftsendringer. Deretter blir det en jevn nedgang mot et bunnivå i månedene juli, august og september.