Regjeringen vil øke apanasjen

Regjeringen vil øke kongefamiliens apanasje etter at kamuflerte utbetalinger er blitt avslørt. Regjeringen vil ha en full gjennomgang av utbetalingene til Slottet.