Framtiden for nattog styrebehandles i dag

Dyrere billetter på nattogene eller støtte fra staten. Får ikke NSB-konsernet orden på økonomien, legges nattogene ned fra 1. januar 2004.