YS vil også lage storforbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ønsker å etablere et nytt storforbund med 80.000 medlemmer i løpet av 2004.