Holder Jens på pinebenken

Det ligger an til beinhard nervekrig om regjeringsmakten i dagene fremover. Stoltenberg må vente i spenning på om Høyre og KrF blir enige.