KrF vil samtale med Høyre

KrF vil ha samtaler med Høyre og senere eventuelt også med Venstrefor å avklare om det er grunnlag for å danne regjering.